Søk om lån av kommunalt lokale eller idrettsanlegg

Frivillige organisasjoner, idrettsklubber og andre aktører kan låne lokaler i skoler, barnehager, helsesentre, kulturlokaler og idrettsanlegg.